Etilen Propilen Kauçukları

ETİLEN PROPİLEN KAUÇUK

EPDM kauçuk propilen ve doymamış dienin kopolimerizasyonuyla üretilen bir çeşit polimer materyaldir.

Camsı geçiş sıcaklığı Tg, propilen oranına ğöre -54ºC ile –64ºC arasında değişmektedir. Bu nedenle düşük sıcaklık özellikleri iyidir.. EPM ve EPDM doymuş yapıda olduğundan, ısı, oksijen, ozon ve hava şartlarına karsı direnci çok iyidir. 150ºC’de sürekli kullanılabilirler. Etilen propilen kauçuklarının yağlara ve hidrokarbon solventlere dayanımı iyi değildir.

EPDM, tekstile yapışma özelliğinin kötü olmasından dolayı tekstil endüstrinde kullanılmamasına rağmen, statik ve dinamik uygulamalarda özelliklerinin çok iyi olması nedeniyle otomotiv endüstrinde hortum ile profiller basta olmak üzere çok geniş kullanım alanına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Isı Dayanımı (Derece) : 125/150
Alkol Dayanımı (20 Derece) : İYİ
Metal Yapışması : ORTA / İYİ
Düşük Sıcaklık Dayanımı (0C) : -50
Keton Dayanımı (20 Derece) : İYİ
Gaz Geçirgenliği : OLDUKÇA ZAYIF
Ozon Dayanımı : MÜKEMMEL
Asit Dayanımı : İYİ
Dielektrik Direnci : MÜKEMMEL
Yırtılma Dayanımı : İYİ
Baz Dayanımı : İYİ
Yanma Direnci : ZAYIF
Aşınma Dayanımı : İYİ
Yağ Direnci (Astm3,100 Derece) : YETERSİZ
Su Dayanımı : MÜKEMMEL
Fiziksel Özellikler : İYİ
Yakıt Direnci Astm Fuel B, 400C : YETERSİZ